© 2017
KAPE … všetko pre Váš dvor a domov

Stavebná kamenárska činnosť

     P onúkame   komplexné   služby   v   oblasti   kamenárskej   činnosti   a   s   tým   súvisiacimi   stavebnými   prácami   už   od etapy plánovania až po samotnú realizáciu projektu. Medzi naše hlavné činnosti patrí:
Obkladanie Naši     kvalifikovaní     zamestnanci     s     dlhoročnými     skúsenosťami obložia   každú   stenu   na   Vašom   dome,   v   byte   resp.   tam   kde   si   to   prajete, podľa   Vašich   predstáv   o   čom   svedčí   aj   spokojnosť   mnohých   našich zákazníkov.
Dláždenie Realilzujeme    dláždenia    námestí,    chodníkov,    dvorov    rodinných domov   podľa   požiadaviek   zákazníka   rôznymi   druhmi   kameňa   podľa. Naši    vysoko    kvalifikovaní    zamestanci    sú    schopní    vydláždiť    každý povrch.     O     ich     kvalitnej     práci     svedčí     aj     množstvo     realizovaných projektov ako na území SR tak aj v zahraničí.
Ploty Okrem   dláždenia   a   obkladania   vyhotovujeme   kamenné   ploty   z rôznych   druhov   kameňa   a   v   rôznych   tvaroch.   O   našich   dlhoročných skúsenostiach   v   oblati   realizovania   kamenných   plotov   svedčí   množstvo postavených kamenných plotov.
Krby, studne, schody … Do     nášho     portfólia     patrí     okrem     iného     aj     stavba     rôznych záhradných   kamenných   grilov,   studní   a   rôznych   stavebných   objektov   z prírodného kameňa v závisloti od požiadavky zákazníka.
Ostatné stavebné práce Okrem    kamenárských    prác,    ktoré    tvoria    podstatnú    časť    našej činnosti,    vykonávame    aj    rôzne    stavebné    práce.    Máme    kvalitných zamestnancov          v     oblasti     murovania     a     zatepľovania.     Ponúkame komplexné stavebné práce pri realizáciach zatepľovania.
Zemné práce Máme   k   dispozícii   mechanizmy   na   vykonávanie   rôznych   zemných prác.
Stavebný materiál Na    realizáciu    projektov    používame    prírodné    druhy    kameňa. Najčastejšie    si    zákazníci    žiadajú        žulu,    čadič,    andezit,    pieskovec, vápenec a travertín. Samozrejme   vieme   zabezpečiť   a   sme   schopní   realizovať   projekt   aj   s rôznych iných druhov prírodného kameňa.
© 2017
KAPE … všetko pre Váš dvor a domov

Stavebná kamenárska činnosť

     P onúkame   komplexné   služby   v   oblasti   kamenárskej   činnosti   a   s   tým   súvisiacimi   stavebnými   prácami   už   od etapy plánovania až po samotnú realizáciu projektu. Medzi naše hlavné činnosti patrí:
Obkladanie Naši    kvalifikovaní    zamestnanci    s    dlhoročnými    skúsenosťami obložia    každú    stenu    na    Vašom    dome,    v    byte    resp.    tam    kde    si    to prajete,   podľa   Vašich   predstáv   o   čom   svedčí   aj   spokojnosť   mnohých našich zákazníkov.
Dláždenie Realilzujeme    dláždenia    námestí,    chodníkov,    dvorov    rodinných domov   podľa   požiadaviek   zákazníka   rôznymi   druhmi   kameňa   podľa. Naši    vysoko    kvalifikovaní    zamestanci    sú    schopní    vydláždiť    každý povrch.     O     ich     kvalitnej     práci     svedčí     aj     množstvo     realizovaných projektov ako na území SR tak aj v zahraničí.
Ploty Okrem   dláždenia   a   obkladania   vyhotovujeme   kamenné   ploty   z rôznych   druhov   kameňa   a   v   rôznych   tvaroch.   O   našich   dlhoročných skúsenostiach   v   oblati   realizovania   kamenných   plotov   svedčí   množstvo postavených kamenných plotov.
Krby, studne, schody … Do     nášho     portfólia     patrí     okrem     iného     aj     stavba     rôznych záhradných   kamenných   grilov,   studní   a   rôznych   stavebných   objektov   z prírodného kameňa v závisloti od požiadavky zákazníka.
Ostatné stavebné práce Okrem   kamenárských   prác,   ktoré   tvoria   podstatnú   časť   našej činnosti,    vykonávame    aj    rôzne    stavebné    práce.    Máme    kvalitných zamestnancov          v     oblasti     murovania     a     zatepľovania.     Ponúkame komplexné stavebné práce pri realizáciach zatepľovania.
Zemné práce Máme     k     dispozícii     mechanizmy     na     vykonávanie     rôznych zemných prác.
Stavebný materiál Na    realizáciu    projektov    používame    prírodné    druhy    kameňa. Najčastejšie    si    zákazníci    žiadajú        žulu,    čadič,    andezit,    pieskovec, vápenec a travertín. Samozrejme   vieme   zabezpečiť   a   sme   schopní   realizovať   projekt   aj   s rôznych iných druhov prírodného kameňa.
© 2017
KAPE … všetko pre Váš dvor a domov

Stavebná kamenárska činnosť

     Ponúkame   komplexné   služby   v   oblasti   kamenárskej   činnosti   a   s   tým   súvisiacimi   stavebnými   prácami   už   od etapy plánovania až po samotnú realizáciu projektu. Medzi naše hlavné činnosti patrí:
Obkladanie Naši    kvalifikovaní    zamestnanci    s    dlhoročnými    skúsenosťami obložia   každú   stenu   na   Vašom   dome,   v   byte   resp.   tam   kde   si   to   prajete, podľa   Vašich   predstáv   o   čom   svedčí   aj   spokojnosť   mnohých   našich zákazníkov.
Dláždenie Realilzujeme   dláždenia   námestí,   chodníkov,   dvorov   rodinných domov   podľa   požiadaviek   zákazníka   rôznymi   druhmi   kameňa   podľa. Naši    vysoko    kvalifikovaní    zamestanci    sú    schopní    vydláždiť    každý povrch.     O     ich     kvalitnej     práci     svedčí     aj     množstvo     realizovaných projektov ako na území SR tak aj v zahraničí.
Ploty Okrem   dláždenia   a   obkladania   vyhotovujeme   kamenné   ploty   z rôznych   druhov   kameňa   a   v   rôznych   tvaroch.   O   našich   dlhoročných skúsenostiach   v   oblati   realizovania   kamenných   plotov   svedčí   množstvo postavených kamenných plotov.
Krby, studne, schody … Do    nášho    portfólia    patrí    okrem    iného    aj    stavba    rôznych záhradných   kamenných   grilov,   studní   a   rôznych   stavebných   objektov   z prírodného kameňa v závisloti od požiadavky zákazníka.
Ostatné stavebné práce Okrem   kamenárských   prác,   ktoré   tvoria   podstatnú   časť   našej činnosti,    vykonávame    aj    rôzne    stavebné    práce.    Máme    kvalitných zamestnancov          v     oblasti     murovania     a     zatepľovania.     Ponúkame komplexné stavebné práce pri realizáciach zatepľovania.
Zemné práce Máme     k     dispozícii     mechanizmy     na     vykonávanie     rôznych zemných prác.
Stavebný materiál Na    realizáciu    projektov    používame    prírodné    druhy    kameňa. Najčastejšie    si    zákazníci    žiadajú        žulu,    čadič,    andezit,    pieskovec, vápenec a travertín. Samozrejme   vieme   zabezpečiť   a   sme   schopní   realizovať   projekt   aj   s rôznych iných druhov prírodného kameňa.
© 2017
KAPE … všetko pre Váš dvor a domov

Stavebná kamenárska činnosť

     Ponúkame     komplexné     služby     v     oblasti     kamenárskej     činnosti     a     s     tým súvisiacimi   stavebnými   prácami   už   od   etapy   plánovania   až   po   samotnú   realizáciu projektu. Medzi naše hlavné činnosti patrí:
Obkladanie Naši   kvalifikovaní   zamestnanci   s   dlhoročnými   skúsenosťami obložia každú stenu na Vašom dome, v byte resp. tam kde si to prajete, podľa   Vašich   predstáv   o   čom   svedčí   aj   spokojnosť   mnohých   našich zákazníkov.
Dláždenie Realilzujeme       dláždenia       námestí,       chodníkov,       dvorov rodinných     domov     podľa     požiadaviek     zákazníka     rôznymi     druhmi kameňa    podľa.    Naši    vysoko    kvalifikovaní    zamestanci    sú    schopní vydláždiť    každý    povrch.    O    ich    kvalitnej    práci    svedčí    aj    množstvo realizovaných projektov ako na území SR tak aj v zahraničí.
Ploty Okrem   dláždenia   a   obkladania   vyhotovujeme   kamenné   ploty   z rôznych   druhov   kameňa   a   v   rôznych   tvaroch.   O   našich   dlhoročných skúsenostiach   v   oblati   realizovania   kamenných   plotov   svedčí   množstvo postavených kamenných plotov.
Krby, studne, schody … Do    nášho    portfólia    patrí    okrem    iného    aj    stavba    rôznych záhradných   kamenných   grilov,   studní   a   rôznych   stavebných   objektov   z prírodného kameňa v závisloti od požiadavky zákazníka.
Ostatné stavebné práce Okrem   kamenárských   prác,   ktoré   tvoria   podstatnú   časť   našej činnosti,    vykonávame    aj    rôzne    stavebné    práce.    Máme    kvalitných zamestnancov          v     oblasti     murovania     a     zatepľovania.     Ponúkame komplexné stavebné práce pri realizáciach zatepľovania.
Zemné práce Máme    k    dispozícii    mechanizmy    na    vykonávanie    rôznych zemných prác.
Stavebný materiál Na   realizáciu   projektov   používame   prírodné   druhy   kameňa. Najčastejšie    si    zákazníci    žiadajú        žulu,    čadič,    andezit,    pieskovec, vápenec a travertín. Samozrejme   vieme   zabezpečiť   a   sme   schopní   realizovať   projekt   aj   s rôznych iných druhov prírodného kameňa.